Bereikte resultaten van Expeditie Sevenum:

 • Naamsverandering
 • Nieuw logo
 • Vernieuwde website
 • Het formeren van de werkgroepen: vernieuwen, verenigen, communicatie
 • Drukbezochte verenigingsavond/netwerkbijeenkomst op 26 juni 2018
 • Samenwerking met Kinderopvang “Het Nest” en deelname aan werkgroep vernieuwen
 • Samenwerking met dorpsraad Sevenum en deelname aan Expeditie Sevenum
 • Oktober 2020 Structureel Naschools aanbod opgezet voor kinderen in samenwerking met alle verenigingen en het Nest
 • Januari 2020 Kick-Off Naschools aanbod op alle scholen van Sevenum en Kronenberg.
 • Opzetting van stichting
 • Oktober 2019 gestart met het Naschools aanbod
 • Netwerk vertrouwenspersonen met gezamenlijk overleg 2 x per jaar.

Voorheen was de naam van het samenwerkingsverband Expeditie Sevenum, “Sportdorp Sevenum e.o”.

Dit zijn de bereikte resultaten van Sportdorp Sevenum e.o:

Opzet van een “sportdorp”:

 • Het werven van partners
 • Het organiseren van twee, drukbezochte, start-informatiebijeenkomsten in Sevenum en Kronenberg
 • Het organiseren van een derde, minder drukbezochte, tussentijdse bijeenkomst
 • Het uitvoeren van een behoeftepeiling
 • Het uitvoeren van een nulmeting
 • Het formeren van een stuurgroep en 6-wekelijks vergaderen met stuurgroep om continuïteit te waarborgen
 • Het opzetten van een nieuwe website
 • Zeer actief op Twitter en Facebook

Meedoen en denken in evenementen

- Het mee-organiseren van de Nationale Sportweek met de Gemeente Horst aan de Maas

 • Fakkeltocht
 • Koningsspelen
 • Sport aan de Maas on Tour

- Het organiseren van een Startevenement in de vorm van een geslaagde Sportcarrousel

- Ondersteunen van een groot sportevenement (Baas van Horst aan de Maas) binnen de Gemeente Horst aan de Maas

- Ondersteunen van de basisscholen bij het organiseren van de Koningsspelen en het ter beschikking stellen van een springkussen

- Ondersteunen van de binnensportdag van KERNGEZOND/Veld 7 voor de basisscholen van Sevenum

Het bij elkaar brengen van sportaanbieders van gerelateerd sporten en ze samenwerking stimuleren

 • de verschillende wandelorganisaties
 • de verschillende racketsporten
 • de verschillende vecht- en verdedigingssporten
 • de verschillende fietsinstanties
 • de verschillende balsporten
 • de verschillende schietsporten

Het hechten/binnenhalen van nieuw sportaanbod

 • KBO Sevenum actiever geworden in het organiseren van activiteiten (senioren sportcarrousel en open dag)
 • Sparta’18 actiever geworden met bijv. PadExpress, Sportief Bewegen, Wandelvoetbal en 35+ voetbal (open club)
 • Introductie Dede Danceballet
 • Freerunnen door Hosema
 • Weerbaarheidstrainingen en Kickboksen Buro Daad-Kracht
 • Handai Tolan Pencak Silat (zelfverdedigingskunst)
 • Glow in the Dark toernooi racketsporten
 • Ouder-kind judo bij Jigoro Kano
 • Dynamic Tennis door Personal Tennis
 • Midzomerwandeling Knopen Lopen

Financiële ondersteuning geboden voor nieuwe activiteiten die voldeden aan volgende criteria:

 • Nieuwe activiteit
 • Duurzaamheid / continuering op lange termijn van de activiteit
 • Laagdrempeligheid m.b.t. de activiteit
 • Samenwerking (met andere partijen/verenigingen) m.b.t. de activiteit

Overige activiteiten:

 • Het opzetten van een Januari en September Proefmaand in samenwerking met (bijna) alle sportaanbieders
 • Het organiseren van een Fittest voor 60+ers in samenwerking met 3 lokale fysiotherapeuten (Mulders Fysiotherapie, FysiQ
 • fysiotherapie en fitness en Praktijk voor fysio & manuele therapie Marcel Jacobs) en in de toekomst de KBO Sevenum
 • Opzetten van een wandelkalender
 • Aanwezig geweest bij verschillende netwerkbijeenkomsten
 • Verbreding MTB-route van Kronenberg/Sevenum richting de Schadijkse Bossen